Galéria

IMÁGÓ estek

Az Imágó Egyesület lezajlott programjai pszichoanalízisről, tudományról, kultúráról (2009–2017). A programsorozat szervezője: Gyimesi Júlia.

 

36. program

FENOMENOLÓGIA ÉS DASEINANALÍZIS (lapbemutató)

A program időpontja: 2017. szeptember 23.
Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

A témáról röviden:

Az Imágó Budapest folyóirat 2017/2. számát a Magyar Daseinanalitikai Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete által tavaly novemberben Szegeden szervezett „Szabadság-patológiák” című konferenciájának az előadásai inspirálták. A megjelent tanulmányok részben ekkor hangzottak el előadás formájában, részben új és kibővített tematikájú írások születtek. A daseinanalízis egy filozófiai alapokon nyugvó fenomenológiai-hermeneutikai szemlélete, megközelítése az emberi „ittlét”-nek. Mivel a daseinanalízis a freudi pszichoanalízisből, a husserli fenomenológiából és a heideggeri filozófiából jött létre, megtartotta nevében Heidegger Dasein kifejezését, amelyet magyarra ittlétként, jelenvaló-létként szoktak fordítani, ami nem más, mint az ember a maga egzisztenciájában, világban-való-létében. Tematikus lapszámunk bemutatójával fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a daseinanalízis és annak fenomenológiai szemlélete nemcsak az egzisztenciális pszichoterápiák egyike, hanem gondolkodásmód, amely fontos részét kell képezze a pszichológus, pedagógus és szociális munkás képzésnek is. A tanulmányok szerzői ezekről a kérdésekről beszélgetnek a bemutatón, természetesen a közönség bevonásával.

 

A beszélgetés résztvevői:

Fazekas Tamás, Kőváry Zoltán, Krékits József, Lubinszki Mária, Pintér Judit Nóra, Sárkány Péter

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


35. program

AZ IDEGEN (lapbemutató)

A program időpontja: 2017. május 8.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

A témáról röviden:

Az Idegen témája központi jelentőségű korunk társadalomlélektanában. A menekültek megjelenésével felerősödött az Én és a Másik viszonyrendszerének vizsgálata. Az Imágó Budapest 2017/1. száma a VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia előadásaira alapozva az Idegen különböző filmes ábrázolásait elemzi pszichoanalitikus szempontból, és hazai illetve nemzetközi filmes példákon keresztül feltárja, hogy milyen folyamatokon keresztül valósul meg az elidegenítés, legyen szó akár az én önmagától vagy a másiktól való eltávolodásáról. A megjelenésre kerülő szövegek egyik csoportja az Idegen különböző reprezentációról készített filmes esettanulmány, másik csoportja pedig olyan teoretikus szöveg, amely tágabb kitekintésben vizsgálja a film és pszichoanalízis kapcsolódásának lehetőségeit, és mutatja be a pszichoanalitikusan orientált filmlélektan történeti, elméleti és gyakorlati kérdéseit.

 

A beszélgetés résztvevői:

Fecskó-Pirisi Edina és Lénárd Kata (a szám szerkesztői), Erdélyi Ildikó, Pintér Judit Nóra,

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


34. program

 

’KOLLEKTÍV ÁLDOZATTUDAT’ és ‘GYÓGYÍTÓ KAPCSOLAT ÉS EMPÁTIA’ az Imágó Budapest 2016/3-4. számának bemutatása

A program időpontja: 2017. február 24.

Helyszín: Nyitott Műhely

 

A témákról röviden:

1. Kollektív áldozattudat

A XX. század világtörténelmi eseményei okán számos nemzet, közösség vált áldozattá vagy érezte magát áldozatnak. Ez az áldozattudat olyan mértékű hatással bír napjaink politikai, közéleti, társadalmi és csoportközi folyamataira, hogy társadalomtudósok a 2000-es évek óta a korábbinál is fokozottabb figyelmet szentelnek a kollektív áldozattudat jelenségének. Az Imágó Budapest Online tematikus számában a kollektív áldozati szereppel kapcsolatos magyarországi kutatásokkal foglalkozunk. A hazai vizsgálatok azért is rendkívül időszerűek, mivel több közvéleménykutatás szerint is kiemelkedően magas hazánkban az antiszemitizmus és az idegenellenesség.

A beszélgetés résztvevői voltak:

Erős Ferenc, Fülöp Éva, Kovács Mónika, Kővágó Pál, a szám szerkesztője, Gyimesi Júlia (moderátor)

 

2. Gyógyító kapcsolat és empátia

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy a gyógyító kapcsolat összetevői és speciális jellemzői milyen érzelmi kihívásokat jelentenek a szakemberek számára. Egyre szélesebb körben foglalkoznak a kutatók a terápiás munka stressz-tényezőivel és ezek közül is azzal, hogy miként kerülhető el, hogy a fokozott érzelmi megterhelés és empátiás igénybevétel a szakember kiégéséhez, a terápiás kapcsolat színvonalának és hatékonyságának romlásához, vagy akár a szakember stressz- eredetű megbetegedéséhez vezessen. Az Imágó Budapest Gyógyító kapcsolat és empátia című tematikus számában Csabai Márta tanulmánya azzal foglalkozik, hogy mit jelent a terapeuták számára részt venni személyes terápiában, ahol saját problémáik állnak a középpontban; Szemerey Márton a gyógyító szakemberek által a terápiás kapcsolatban megélt testi viszontáttétellel és az annak hatására kialakuló másodlagos traumatizációval kapcsolatos szakirodalmat foglalja össze; Székely Zsófia pedig a szülés során létrejövő segítő kapcsolat pszichoanalitikus értelmezéseivel foglalkozik.

A beszélgetés résztvevői voltak:

Csabai Márta, a szám szerkesztője, Fülöp Emőke, Székely Zsófia, Gyimesi Júlia (moderátor)

 

___________________________________________________________

 

Korábbi évek porgramjai:

2015–2016

2013–2014

2011–2012

2009–2010

© 2010–2017 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap