Galéria

2011. évi közhasznúsági jelentés

Beszámoló az Egyesület 2011. évi közhasznú tevékenységéről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Az Imágó Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 244 ezer Ft, a saját tőke 110 ezer Ft.

 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Egyesület 1 millió forint állami támogatást kapott.

 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A 2011-ben Egyesületünk saját tőkéje 110 ezer forint volt. Egyesületünk induló tőkével, jegyzett tőkével, lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal sem az előző évben, sem a tárgyévben nem rendelkezett.

A tárgyévi tőkeváltozás 467 ezer forint volt. A tárgyévi eredmény mínusz 357 ezer forint.

 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Egyesületünk nem nyújtott cél szerinti juttatást, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

 

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Egyesületünk nem részesült ilyen támogatásban a 2011-es évben.

 

6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Az Egyesület vezető tisztségviselői nem részesültek a 2011-es évben ilyen juttatásban.

 

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az IME közhasznú egyesületet 2008. 01. 29-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság kutatási tevékenységre. Az egyesület kitűzött célja, hogy fórumot teremtsen a pszichoanalitikus gondolatok és más tudományos és kulturális területek kreatív találkozásához, elősegítve ezzel a pszichoanalízis hagyományának ápolását és megújulását.
A kitűzött célokat a 2011-es évben az alábbi tevékenységekkel kívántuk teljesíteni:

 

7.1. Előadások szervezése

 

  • „Pszichoanalízis az élő kultúrában és társadalomban” – előadássorozat

 

Az Imágó Egyesület „Pszichoanalízis az élő kultúrában és társadalomban” című előadássorozatának a Nyitott Műhely (1123, Budapest, Ráth György u. 4.) adott otthont. A sorozat célja az volt, hogy a pszichoanalízis, tudomány és kultúra egy-egy releváns kérdését közérthető, népszerűsítő formában tárjuk az érdeklődő közönség elé. A pszichoanalízist a tudomány és kultúra különböző képviselőinek bevonásával kívántuk megismertetni, lehetőséget teremtve ezzel a különböző diszciplínák közötti párbeszédre. Az előadók mondandóját minden alkalommal meghívott beszélgetőpartnerek gazdagították, akik a szóban forgó elméletek, problémák és jelenségek új megvilágításáról gondoskodtak. A beszélgetések során a közönség tagjai is lehetőséget kaptak kérdéseik és gondolataik megfogalmazására. Ennek eredményeképpen minden alkalommal termékeny párbeszéd született, mely a laikusok és a hozzáértők számára egyaránt inspirálónak bizonyult.

 

Előadások:

 

PSZICHOANALÍZIS ÉS SPIRITIZMUS

A program időpontja: 2011. november 29.

Beszélgetés résztvevői: Békés Vera tudományfilozófus, Erős Ferenc pszichológus, Gyimesi Júlia pszichológus, Szummer Csaba pszichológus

 

A téma rövid leírása: Gyimesi Júlia: Pszichoanalízis és spiritizmus című könyvének, valamint az Imágó Budapest Pszichoanalízis és modern okkultizmus c. 2011/4. számának bemutatója.

 

A spiritizmust bátran lehet áltudománynak tekinteni, de tagadhatatlan, hogy komoly hatással volt a pszichológia fejlődésére. Sokak számára vonzónak tűnt a spiritizmus alaptétele, miszerint a testi halál után a lélek tovább él, és megfelelő technikák segítségével megidézhető. Másokat éppen a spiritiszta jelenségek leleplezésének vágya vezetett a spiritizmus tudományos tanulmányozásához. Ám akár a cáfolat, akár az igazolás vágyával közelítettek a természetfelettinek tűnő jelenségekhez, a spiritizmus gyakorlata és kapcsolódó filozófiája hatást gyakorolt a psziché működését és lehetőségeit kutató gondolkodókra. Különösen meghatározónak bizonyult a pszichoanalízissel szimpatizálók és a pszichoanalitikusok között, mivel a kutatók leggyakrabban tudatküszöb alatti lelki folyamatok működését feltételezték a szokatlan megnyilvánulások háttérben.

 

A bemutatón kerekasztalbeszélgetést tartottak a pszichoanalízis és a spiritizmus, valamint a modern okkultizmus kapcsolatáról.

 

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY

A program időpontja: 2011. szeptember 27.

Beszélgetőtársak: Bokor László pszichoanalitikus, Pető Katalin pszichoanalitikus, Unoka Zsolt pszichiáter, filozófus, Erős Ferenc pszichológus, Bálint Katalin pszichológus, Bérdi Márk pszichológus, Békés Vera filozófus. Moderátor: Lénárd Kata

 

A téma rövid leírása: Vajon a pszichoanalízis és az idegtudományok fejlődése egymástól függetlenül történik, vagy lehetséges a kettő közti integráció? Lehetséges-e, hogy − talán éppen a neuropszichoanalízis által kijelölt mezőben − a két tudományág nem csupán építkezik egymásból, hanem egy radikálisan új tudományággá, sőt paradigmává alakul? Vannak, akik ebben az új paradigmában a karteziánus dualizmus, az agy/elme, test/lélek probléma meghaladásának lehetőségét látják, és vannak olyanok, akik magában a neuropszichoanalízis létrejöttében látják igazolva azt a tényt, hogy a pszichoanalízis el nem ismert, belső krízisekkel küzd. A kerekasztal-beszélgetés során e kérdésre keresték a választ az Imágó Budapest c. folyóirat Pszichoanalízis és idegtudomány (I-II.) című (2011/2. és 2011/3.) két számának szerzői és az érdeklődők.

 

MIÉRT MÁS? A kínzást túlélt menekültek traumája és terápiája

A program időpontja: 2011. április 5.

Beszélgetőtársak: A Cordelia Alapítvány munkatársai. Moderátor: Kroó Adrienn

 

A téma rövid leírása: Magyarországon a kínzással és pszichés következményeivel foglalkozó pszichoterápiás diskurzus eredetileg a holokauszt komplex és súlyosan traumatikus tapasztalatihoz kötődik. A rendszerváltás után, amikor a délszláv háború menekültjei tömegestől érkeztek Magyarországra, egy pszichiáterekből és pszichológusokból álló csapat pszichoszociális rehabilitációs tevékenységet indított a nagyatádi befogadó állomáson. A kezdeményezés hatására 1996-ban megalakult a „Cordelia Alapítvány a Szervezett Erőszak Áldozataiért”, dr. Hárdi Lilla pszichiáter és pszichoanalitikus pszichoterapeuta vezetésével. A Cordelia Alapítvány az IRCT (International Rehabilitation Council of Torture Victims) akkreditált tagjaként hazánkban azóta is egyedülálló feladatot lát el azzal, hogy a hazájukban súlyos kínzásokat, bántalmazásokat, és egyéb embertelen bánásmódot átélt, Poszttraumás Stressz Zavarban (PTSD) és más tünetektől szenvedő menedékkérőknek és menekülteknek nyújt pszichiátriai, pszichológiai, pszichoterápiás segítséget.

 

A kínzás extrém interperszonális trauma, amelyet emberi lény okoz embertársának, szándékosan, szisztematikusan, gyakran előre eltervezett módon. A bántalmazott menekülteknek a kínzás komplex, súlyos, és hosszútávú következményein túl számos kihívással kell megküzdeniük: többszörös gyásszal, a gyökérvesztés traumájával és a menekültügyi eljárás, illetve az integráció nehézségeivel. Mennyiben és hogyan dolgozhatók fel ezek a sorozatos és extrém traumák, és milyen lehetőségeket és kihívásokat rejt a multikulturális terápia? Mi a szerepe a folyamatban a túlélőnek, az elkövető(k)nek, a segítőknek, a segítők segítőinek és a társadalomnak? A beszélgetés során e témákat járták körül a Cordelia Alapítvány munkatársai, és vitatták meg a résztvevőkkel közösen.

 

SZEXUÁLIS ORIENTÁCIÓK

A program időpontja: 2011. január 31.

Beszélgetőtársak: Béres-Deák Rita kulturális antropológus, Dobos Emőke pszichoterapeuta,

Ritter Andrea klinikai szakpszichológus, Sándor Bea gender-kutató. Moderátor: Borgos Anna

 

A téma rövid leírása: A Thalassa 2010/4-es száma a pszichoanalízis és a szexuális orientációk kapcsolatát járja körül elméleti és gyakorlati, történeti és kortárs szemszögből, psziché és társadalom, mozgalmak és intézmények, terapeuták és páciensek, szülők és gyerekek nézőpontját és kölcsönhatásait vizsgálva. Az összeállítás magyarul először olvasható fontos külföldi tanulmányokat és hazai szerzők kutatómunkáját mutatja be. A témák magukban foglalják a homoszexualitás pszichoanalitikus megítélésének változásait, terápiás kérdéseket, Freud leszbikus esettanulmányának szemiotikus-szimbolikus újraértelmezését, társadalomlélektani megfontolásokat és újfajta családformák által felvetett kihívásokat. A bemutatón szerzők és fordítók részvételével beszélgettünk, és gondoltuk tovább a folyóiratban felvetett témákat. 

 

7.2. Imágó Budapest folyóirat

 

Imágó Budapest néven folyóiratot indítottunk, a korábbi Thalassa folyóirat szellemi hagyományait tovább folytatva. A 2010-es évben megkezdődtek az első lapszám munkálatai. Az Imágó Budapest több szakterület művelõi számára nyitott, interdiszciplináris folyóirat, amelyben a pszichoanalízisnek és társtudományainak újabb eredményeirõl éppúgy beszámolunk, mint történeti múltjának kutatásáról. Tematikus hangsúlyú számokat tervezünk, amelyek egy-egy probléma, irányzat vagy életmű köré szervezõdnek. 2011-ben az Imágó Budapest négy számmal jelent meg. Az 1. szám – a szerkesztőbizottság elnöke, Bókay Antal professzor 60. születésnapja alkalmából – elsősorban a film, a dráma és a művészi kreativitás pszichoanalitikus elemzésével kapcsolatos írásokat közölt. A 2. és a 3. szám tanulmányai a pszichoanalízis és az idegtudományok kapcsolatát járták körül. A 4. szám írásai pedig a pszichoanalízis és az okkultizmus viszonyával foglalkoztak.

 

7.3. Honlap üzemeltetése

 

Az Imágó Egyesület tevékenységéről, illetve a pszichoanalízis és kultúra találkozását érintő hazai eseményekről folyamatosan friss híreket szolgáltatunk a www.imagoegyesulet.hu oldalon.

 

Budapest, 2012. június 08.

 

Erős Ferenc

Az Imágó Egyesület elnöke

 

Záradék: E közhasznúsági jelentést a Imágó Egyesület közgyűlése 2012. június 8-i ülésén elfogadta.

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap