Galéria

Kollektív áldozatiság – Call for papers

Felhívás tanulmány írására az Imágó Budapest folyóirat ÁLDOZATISÁG című tematikus lapszámához. Határidő: 2016. augusztus 29.

Az Imágó Budapest folyóirat tematikus lapszámot tervez az alábbi témakörben:

Kollektív áldozatiság – egyéni és kollektív traumafeldolgozás – traumaátadás – előítéletesség  

 

A szerkesztőség várja a fenti témákkal kapcsolatos tanulmányokat, melyek műfaja lehet elméleti vagy történeti összefoglaló, empirikus kutatási elemzés, terápiás beszámoló, esettanulmány vagy filmelemzés.

A közlési feltételekről és az Imágó Budapest folyóiratról ide kattintva tájékozódhat.

 

A tanulmányokat 2016. augusztus 29-ig várjuk az alábbi email címen:

 imago@imagoegyesulet.hu

 Az emailben kérjük feltüntetni, hogy a tanulmány a fenti felhívásra érkezett.

 

A tematikus szám rövid leírása:

 

Az európai történelemben számos olyan esemény van, amely súlyos fizikai vagy lélektani sérelmeket okozott egyes csoportoknak, közösségeknek, nemzeteknek. A múlt fájdalmas eseményeit az események résztevői sokféleképpen értelmezhetik, ráadásul ezek az értelmezések korról korra változhatnak. Számos vizsgálat igazolja, hogy az a mód, ahogyan a múltbéli sérelmeinkre tekintünk, jelentősen befolyásolja azt, ahogyan a jelenünket vagy akár a jövőnket látjuk. Különösen fontos a kollektív áldozatiság élménye, azaz annak az élménye, hogy bizonyos történelmi helyzetekben az egész csoport kollektív módon szenvedett, sérelmet élt át, áldozat volt.

Az áldozatiság élménye egyéni és csoportos szinten is mélyen az identitásba ágyazottan jelenik meg. Jellemzője, hogy bár a konfliktus, amelyből kialakulhatott, már régen lezárult, az áldozatiság élménye ugyanolyan valószerű, és a jelenben is tetten érhető, mint amikor az kialakult. Ha egy közösség identitásának részévé válik, hogy a múltban elszenvedője, kárvallottja volt más közösségek cselekedeteinek, megváltozik a magáról és másokról alkotott képe, ezzel együtt pedig csoportközi viszonyai is. Több kutatásból kiderül, hogy a magukat áldozatnak érző csoportok nagyobb eséllyel gondolnak jövőjükre úgy, hogy azt nem ők befolyásolják, hanem tőlük független események formálják. Ezek a csoportok nagyobb eséllyel válhatnak újra áldozattá, hiszen saját hatékonyságukat, lehetőségeiket korlátozza áldozati identitásuk. Megfigyelték azt is, hogy az áldozati csoportok nagyobb eséllyel válhatnak ellenségessé más csoportokkal szemben abból az indíttatásból, hogy elégtételt vegyenek múltbéli sérelmeikért. Különösen érdekes, hogy ez a megtorló, igazságosságot helyreállítani kívánó viselkedés nem feltétlenül az ellen a csoport ellen irányul, amelyik valóban hibáztatható az áldozatiság élményéért. Sokszor kisebbségi csoportok ellen fordulnak az áldozati csoportok, hiszen velük szemben – többségi helyzetüknél fogva – könnyebben érvényesíthetik a fent leírt dinamikát, tehetik őket bűnbakká, és büntethetik őket a többségi csoport sérelmeiért.

Számunkban a kollektív áldozatiság élményével kapcsolatos hazai teoretikus és empirikus tanulmányokat várunk interdiszciplináris, inter- és intraperszonális fókusszal az alábbi tudományterületekről: pszichológia, történelemtudomány, szociológia. 

 

Várjuk a kéziratokat 2016. augusztus 29-ig!

 

Az Imágó Budapest szerkesztősége

© 2010–2018 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap