Galéria

Pszichoanalízis Latin-Amerikában

Megjelent az Imágó Budapest 2019/2-es száma.

A szám tanulmányai a latin-amerikai pszichoanalízis történetével és irányaival foglalkoznak, ráirányítva a figyelmet a szubkontinens két legnagyobb országában – Brazíliában és Argentínában – művelt pszichoanalízis néhány olyan sajátosságára, amely sok szempontból eltér az európai és az észak-amerikai fejlődésvonalaktól. E sajátosságok közül kiemelendő az Európából származó emigránsok szerepe, majd a második világháború utáni rohamos elterjedés, melynek során Buenos Aires vált a pszichoanalízis latin-amerikai „Mekkájává”.

.

A latin-amerikaiak gyorsan asszimilálták a klasszikus tanokat, Melanie Klein, Wilhelm Reich, Jacques Lacan, majd Ferenczi Sándor eszméit; mozgalmaikat ugyanakkor az erőteljes polarizáció, a nagyfokú társadalmi-politikai aktivizmus, az elnyomottakkal és üldözöttekkel való szolidaritás, a „mainstream” irányzatok semlegességének kritikája jellemzi. A cikkek bemutatják a latin-amerikai analitikusoknak az állam által gyakorolt terror traumatikus hatásaival, a katonai diktatúrák alatt eltűnt személyek hozzátartozóival és leszármazottaival kapcsolatos terápiás munkáját is.

A szám elérhető itt: https://imagobudapest.hu/pszichoanalizis-latin-amerikaban/

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap