Galéria

Összesített tartalom

Szerző: anna, 2012. április 28.
Az Imágó Budapest (ex-Thalassa) – 2011 után a Thalassa folytatásaként – nyomtatott kiadványként megjelent számainak összesített tartalomjegyzéke a legutóbbitól (2013) a legrégebbi számig.

AZ ELSŐ SZÁZ ÉV

3. [24.] évfolyam, 2013/3-4. szám

 

Előszó  (Erős Ferenc).  3-4.

Bevezető helyett  (Székács-Weisz Judit).  5-8.

JOAN RAPHAEL-LEFF: Intimitás és trauma.  9-22.

MEIRA LIKIERMAN:  Az „itt és most” Ferenczi elméletében és hatása Melanie Klein munkásságára.  23-28.

RACHEL ROSENBLUM: „Kedvezőbb körülmények között” –  A sérülés követei.  29-52.

KŐVÁRY ZOLTÁN:Pszichobiográfia és patográfia Magyarországon, 1912–1990.  53-78.

HÁRS GYÖRGY PÉTER:Karinthy és a pszichoanalízis. Kiegészítések és kiigazítások.  79-94.

TOM KEVE: Fizika, metafizika és pszichoanalízis.  95-112.

SURÁNYI LÁSZLÓ: Egy matematikus megjegyzései Hermann Imre „Lélek és tér” koncepciójához.  113-122.

KOVÁCS PETRA – LÉNÁRD KATA:Változatok a Thalassára: „A nagy kékség” pszichoanalitikus értelmezése.   123-132.

KROÓ ADRIENN:A kínzás traumája és a poszttraumás identitás.  133-144.

ERŐS FERENC:Két Ferenczi-kézirat. 145-160.

HÁRS GYÖRGY PÉTER:Apró adalék a Thalassa egyik lehetséges forrásához.  161-163.

English summaries and Contents.  165-168.

2013/3-4. szám PDF-ben »


 

ÁLOMSZÖVEGEK ÉS -METAFORÁK

3. [24.] évfolyam, 2013/2. szám

 

Bevezető (Erdélyi Ildikó, Papp-Zipernovszky Orsolya). 3-4.
DON KUIKEN: Az álommetafora kibővített koncepciója. 5-24.
JEAN-MICHEL QUINODOZ: Lapfordító álmok: Paradox regresszív tartalmú integrációs álmok. 25-40.
BÓKAY ANTAL: Megjegyzések az álom pszichoanalitikus metapszichológiájához. 41-58.
ERDÉLYI ILDIKÓ: A tudattalan testkép elmélete és a testkép megjelenése álmokban. 59-72.
BÁLINT KATALIN – FECSKÓ EDINA ENIKŐ: Az álommetafora a pszichoanalitikus filmelméletben. 73-82.
ÁRKOVITS AMARYL: „Olyanok vagyunk mi is, mint az álmok anyagja”: A DREAM-terápia elmélete és gyakorlata. 83-92.
SZIRTES LILI: Fantom a tükörben: A transzgenerációs traumaátadás megjelenése álmokban. 93-104.
English Summaries & Contents. 105-108.

2013/2. szám PDF-ben »


 

ZENE ÉS PSZICHOANALÍZIS

3. [24.] évfolyam, 2013/1. szám

 

Előszó (Erős Ferenc). 3-4.

Bevezetés (Borgos Anna). 5-6.

STUART FEDER: "Előjegyzések": módszer a zenében és az alkalmazott pszichoanalízisben. 7-22.

NATHAN ROTH: Sigmund Freud idegenkedése a zenétől: egy epileptológiai eset. 23-30.

ALEKSANDAR DIMITRIJEVIC: A szelfpszichológia születése a zene szelleméből. 31-42.

HORGÁSZ CSABA: A zene pszichoanalízise. Reflexiók Mosonyi Dezső elfeledett pszichoanalitikus zenelélektanára, Bartók fiatalkori műveinek elemzésével illusztrálva. 43-66.

ZIPERNOVSZKY KORNÉL: Trombitál és analizál. -- Krin Gabbard: Hotter Than That: The Trumpet, Jazz, and American Culture. 67-71.

PFEIFER ZSIGMOND: Zenepszichológiai problémák (1923). 73-79.

MOSONYI DEZSŐ: A zene lélektana új utakon (1934) (részlet). 81-100.

English Summaries &  Contents. 101-103.

2013/1. szám PDF-ben »


 

TÖMEGKULTÚRA ÉS PSZICHOANALÍZIS

2. [23.] évfolyam, 2012/4. szám

 

Bevezető (Bálint Katalin). 3-4.

TARNAY LÁSZLÓ: Azonosulás, hasadásesemény és az új médiumok . 5-24.

DRAGON ZOLTÁN: Nem csak nézel, mint a moziban: a nézői szubjektum problematikája az újmédia tükrében. 25-38.

KISS BOGLÁRKA: Bad Romance: abjekció és kiborg-identitás Lady Gaga művészetében. 39-46.

GYŐRY ZSOLT: A Ragyogás kétszer. 47-70.

VARGA ZOLTÁN: A pszichoanalitikus terápia motívuma Alfred Hitchcock pszichothrillereiben. 71-84.

HIDAS GYÖRGY: Egy pszichoanalitikus életrajza (Részletek). 85-96.

Ferenczi Sándor elfelejtett cikke elé (Lengyel András). 97-98.

FERENCZI SÁNDOR: A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése Miskolcon (1910). 99-100.

English Summaries & Contents. 101-104.

2012/4. szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA II.

2. [23.] évfolyam, 2012/3. szám

 

RUDOLF BERNET: Tudattalan tudat Husserlnél és Freudnál. 3-24.

SAJÓ SÁNDOR: Amiről tudunk és amiről nem. 25-32.

MÓDOS ÁDÁM – SUTYÁK TIBOR: Alanyeset – Michel Foucault szubjektum-felfogása. 33-54.

SZUMMER CSABA:Freud kettőssége és termékeny homályossága. 55-74.

SÁRKÁNY PÉTER: Értelemközpontú egzisztenciaanalízis és filozófiai tanácsadás. 75-82.

HORVÁTH LAJOS: Affektív és figurális sematizmus Jung pszichológiájában – Az archetípus fogalmának fenomenológiai olvasata. 83-96.

HÁRS GYÖRGY PÉTER: Útban Szondi felé – Muzsnai László A lélek rejtelmes világa című könyvéről. 97-108.

English Summeries. 109-112.

2012/3. szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN FENOMENOLÓGIA I.

2. [23.] évfolyam, 2012/2. szám

 

Előszó (Erős Ferenc). 3-4.

TENGELYI LÁSZLÓ: A kultúra mint szimbolikus értelemalapítás. Kísérlet a fogalom meghatározására. 5-16.

SCHWENDTNER TIBOR: Miként lehetséges öncsalás? Sartre Freud-kritikája. 17-30.

HELLER ÁGNES és WEISS JÁNOS beszélgetése. "Akárhogy alakul is a világunk, álmodni mindig fogunk". 31-46.

VERMES KATALIN: A jelen pillanat. Felpörgött idő és terápiás jelen a posztmodern kultúrában. 47-66.

PINTÉR JUDIT NÓRA: A tudattalan identitás. 67-72.

LENGYEL ANDRÁS: Vágyak, "törvények" és szerepek ütközőpontjában: Vágó Márta. 73-108.

2012/2. szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS KREATIVITÁS

2. [23.] évfolyam, 2012/1. szám

 

KŐVÁRY ZOLTÁN: A pszichoanalízis és a kreativitás. 3-14.

GEORGE E. ATWOOD - ROBERT D. STOLOROW - DONNA M. ORANGE: Őrültség és zsenialitás a filozófiában. 15-34.

KŐVÁRY ZOLTÁN: Csontváry pszichobiográfiája. 35-62.

HORVÁTH HENRIETTA - HORVÁTH LAJOS: Az imagináció határmezsgyéin. 63-76.

KRÉKITS JÓZSEF: Szerb Antal és a femme fatale. 77-96.

SIGMUND FREUD: Goethe egy gyermekkori emléke. 97-104.

English Summaries & Contents. 105-108.

2012/1.  szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS MODERN OKKULTIZMUS

1. [22.] évfolyam, 2011/4. szám

 

Bevezetés (Gyimesi Júlia). 3-6.

SIGMUND FREUD: Pszichoanalízis és telepátia (1921). 7-20.

HOLLÓS ISTVÁN: A mindennapi telepatikus jelenségek pszichopatológiája (1933). 21-38.

GYIMESI JÚLIA: Tudománypolitika, telepátia és Freud "orvosi hipnotizőre". 39-54.

BÉKÉS VERA: A modern okkultizmus és az emberiség narcisztikus sérülései. 55-70.

JOHN RICKMAN: Nekrológ: Ferenczi Sándor (1933). 71-72.

FODOR NÁNDOR: Jung, Freud és egy újonnan felfedezett 1909-es levél a Poltergeist-témáról (1963). 73-82.

SÁGHY MIKLÓS: A felfeslő varrat, avagy az egymást adaptáló médiumok. 83-96.

English Summaries & Contents. 97-99.

2011/4. szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY II.

1. [22.] évfolyam, 2011/3. szám

 

Bevezetés (Lénárd Kata). 3-4.

BOKOR LÁSZLÓ: Az áttétel idegtudományi megközelítése. 5-22.

VAS JÓZSEF PÁL: A neuropszichoanalízis megalapozása. 23-38.

LÁBADI BEATRIX: A megérzett Másik -- kapcsolat a pszichoanalízis és az idegtudomány között. 39-50.

PETŐ KATALIN: A neurontól a lélekig: a pszichoterápia neurobiológiai alapjai. 51-60.

WALTER A. DAVIS: Agy, elme, psziché: a harmadik terminus megőrzése. 61-76.

BÁLINT KATALIN: A filmszereplő tekintete: a belső fokalizáció befogadáslélektani hatása. 77-94.

A "Lady Chatterley"-ről A Toll című lapban (1932) (Bókay Antal). 95-102.

A Vajda János Társaság és a magyar pszichoanalitikusok kapcsolatához (Bíró-Balogh Tamás). 103-107.

English Summaries & Contents. 101-104.

2011/3. szám PDF-ben »


 

PSZICHOANALÍZIS ÉS IDEGTUDOMÁNY I.

1. [22.] évfolyam, 2011/2. szám

 

Bevezetés (Lénárd Kata). 3-4.

ERIC R. KANDEL: A biológia és a pszichoanalízis jövője: egy újragondolt pszichiátria szellemi keretei. 5-44.

PLÉH CSABA: Kísérleti és neurális Freud-értelmezés ma. 45-76.

BÉRDI MÁRK: Freud és a természettudományos pszichológia Tervezete. 77-92.

DANICS ZOLTÁN: Lélek a neuronhálózatokban? – A pszichoanalízis esete az idegtudományokkal. 93-106.

English Summaries & Contents. 107-108.

2011/2. szám PDF-ben »


 

A THALASSA FOLYTATÁSAKÉNT MEGJELENT ELSŐ SZÁM

1. [22.] évfolyam, 2011/1. szám

 

Beköszöntő. 3.

Norman Holland levele Bókay Antalhoz. 4.

ERŐS FERENC: József Attila mint nemzedéki élmény. Bókay Antal 60. születésnapjára. 5-8.

STARK ANDRÁS: "Nagyon fáj" József Attila-Ingmar Bergman párhuzamok. 9-16

JUDIT SZÉKÁCS: Return of the Fairy-Tale: Harry Potter, a Story of Traumatised Generations. 17-22.

PETER L. RUDNYTSKY: "Infantile Thoughts": Reading Ferenczi's Clinical Diary as a Commentary on Freud's Relationship with Minna Bernays. 23-40.

PAPP-ZIPERNOVSZKY ORSOLYA: A pszichoanalitikus befogadáselméletek empirikus vizsgálata az irodalom és a film területén. 41-50.

P. MÜLLER PÉTER: A vendég mint idegen, az idegen mint vendég: drámai esetek. 51 -59.

Z. VARGA ZOLTÁN: Paul de Man az önéletírásról. 59-64.

FECSKÓ EDINA - GROSCH NÁNDOR - MOLNÁR KRISZTINA: "Majd csinálok egy önéletrajz filmet!" - Gyermekfilmek pszichobiográfiai elemzése. 65-72.

KŐVÁRY ZOLTÁN: A művész és az író lelkéből. A romantikus rend és a freudi kreativitás-elmélet előzményei. 73-93.

FŰZI IZABELLA: Azonosulás és különbözőség. Cassavetes Premierjéről. 94-100.

English Summaries & Contents. 101-104.

2011/1. szám PDF-ben »


 

A Thalassa számairól IDE KATTINTVA a régi honlapon lévő összesített tartalomjegyzékből lehet tájékozódni.

 

Az Imágó Budapest 2015-től önálló URL címen, csak Online kiadásban jelenik meg. Elérhetősége >>

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap