Galéria

Pszichoanalízis és forradalom

Megjelent Erős Ferenc "Pszichoanalízis és forradalom: Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben" című kötete

Erős Ferenc

PSZICHOANALÍZIS ÉS FORRADALOM
Ferenczi Sándor és a budapesti egyetem 1918/19-ben

 

A könyv fő témája a magyarországi pszichoanalízis történetének egy kitüntetett periódusa, az 1918 őszétől 1919 augusztusáig terjedő forradalmi időszak. 1919 áprilisában a tanácskormány közoktatásügyi népbiztosságának rendelete alapján Ferenczi Sándort egyetemi tanárrá nevezték ki. Ő volt a világon az első olyan pszichoanalitikus, aki ebbéli minőségében kapott tanítási kötelezettséggel járó nyilvános rendes egyetemi tanári kinevezést.

A könyv feltárja, hogy Ferenczi egyetemi epizódja miként kapcsolódott egyrészt a magyar felsőoktatás, ezen belül az orvosképzés 1918-19 folyamán végbement vagy tervezett átalakításához, másrészt a pszichoanalitikus mozgalom akadémiai elismertetésre, legitimációra irányuló igényeihez.

A kötet dokumentum-melléklete közli az idevágó legfontosabb dokumentumokat - levéltári iratokat, cikkeket, leveleket - is. Ezek alapján rekonstruálható a folyamat, amelynek során Ferenczi és más pszichoanalitikusok átmenetileg helyet kaptak a budapesti tudományegyetemen.

 

Megrendelhető >>

 

Kapható az Írók Boltjában
1061 Budapest, Andrássy út 45.

Telefon: +36 1 322 1645 , +36 1 342 4336
Web oldal: http://www.irokboltja.hu
E-mail: irokboltja@irokboltja.hu

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap