Galéria

2017–2018. évi programok

Az Imágó Egyesület lezajlott programjai pszichoanalízisről, tudományról, kultúráról (2009–2018). A programsorozat szervezője: Gyimesi Júlia.

 

39. program

 

SZONDI LIPÓT ÉS A SORSANALÍZIS

Az Imágó Budapest folyóirat 2018/1. számának bemutatója

 

A program időpontja: 2018. április 30. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Szondi Lipót sorsanalitikus elmélete és az általa kidolgozott ösztöndiagnosztikai módszer a magyar pszichológia meghatározó és számos kérdést felvető újítása. Szondi nem csupán a gyógypedagógiából, a pszichoanalízisből vagy az akadémikus pszichológiából merített, hanem az egzisztenciális filozófiák, valamint az emberi psziché kollektív tartalmait tárgyaló elméletek is nagy hatást gyakoroltak rá. Jelentősége nem csupán a diagnosztikában, hanem a pszichoterápiában és a tanácsadásban is vitathatatlan. Az Imágó Budapest tematikus száma a Szondi elméletét, annak történeti és tudományos kontextusát, valamint modern alkalmazási lehetőségeit tárgyalja, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sorsanalízis nem múló aktualitására.

 

A beszélgetés résztvevői: Gyimesi Júlia, Kőváry Zoltán, Lukács Dénes, Reinhardt Melinda

 


38. program

 

PSYCHOANALYSIS AND THE OCCULT: TRANSFERENCE, THOUGHT-TRANSFERENCE, PSYCHICAL RESEARCH (lapbemutató)

Az Imágó Budapest 2017/4. számának bemutatója.

 

A program időpontja: 2018. március 5. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.


A pszichológia és a modern okkult gyakorlatok és filozófiák kapcsolata csak az utóbbi évtizedekben került a tudománytörténészek látókörébe, noha a két terület termékeny kölcsönhatása már a 19. század végén is jelen volt. A spiritizmus, az animális magnetizmus, az alkímia vagy a médiumizmus különböző jelenségei számos pszichológiai gondolkodót inspiráltak tudományos kutatásaikban. Az Imágó Budapest folyóirat 'A pszichoanalízis és az okkult: indulatáttétel, gondolatátvitel, pszichikai kutatás (Psychoanalysis and the Occult: Transferene, Thought-Transference, Psychical Research)' című angol nyelvű különszámának célja, hogy a pszichoanalízist középpontba helyezve adjon számot az okkult és a pszichológia sokrétű kapcsolatáról. A bemutató során szó esik a korai és modern parapszichológiai kutatásokról, az okkultizmus és a pszichikai kutatás tudománytörténeti szerepéről, illetve a nyugati ezotéria szerteágazó jelenkori hatásairól. Videóinterjút ad továbbá a szám egyik szerzője, Renaud Evrard klinikai szakpszichológus (Lorraine-i Egyetem), többek között az ún. pszichoanalitikus parapszichológia kutatója. Az interjú angol nyelvű, magyar feliratokkal (a beszélgetés nyelve magyar).

 

A beszélgetés résztvevői: Gyimesi Júlia, Hunya Csilla, Narancsik Gabriella, és videóinterjút ad Renaud Evrard

 


37. program

 

FANTOM ÉS KRIPTA: ÁBRAHÁM MIKLÓS ÉS TÖRÖK MÁRIA PSZICHOANALÍZISE

A program időpontja: 2018. január 22. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az Imágó Budapest 2017. évi 3. száma talányos „Fantom és kripta” címét pontosítja az alcím: „Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalízise”. A két magyar származású párizsi pszichoanalitikus, akiket a világ Nicolas Abraham-ként és Maria Torok-ként ismer, a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben a klasszikus pszichoanalízis olyan továbbírását végezte el, amely kibővítette és egyfajta posztstrukturalista irányba radikálisan megújította a klasszikus pszichoanalízis számos fogalmát és egyben új terápiás lehetőségeket is nyitott. Ábraham és Török jelentősen átírta a vágy szerepét, útját, a gyermek önteremtő harcát, jelezte a folyamat árulkodó nyelvi-dekonstruktív természetét. Legnagyobb hatású gondolatuk az volt, hogy a klasszikus pszichoanalízis centrumában lévő tudattalan, az elfojtott képzetek nem képezik a végső lelki réteget, hanem mögöttük, mintegy kriptába zárva, inkorporálódva a másik tudattalanjából átmásolódott képzetek, un. fantomok működnek. A fantom, e tudattalanul beíródott családi titok modellje lehet a közösségben, a történelemben, vagy éppen filmekben megjelenő megközelíthetetlennek tűnő, mégis elfeledhetetlen intenzitással jelen lévő végzetes történeteinknek. Ábrahám és Török pszichoanalízise kísérletet tesz e fantomok leleplezésére, titokzatos szavaik megfejtésére és ezen keresztül kísérteteink elűzésére is.

 

A beszélgetés résztvevői: Bókay Antal, Dragon Zoltán, Erdélyi Ildikó, Erős Ferenc, Miklós Barbara, Takács Mónika

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


36. program

 

FENOMENOLÓGIA ÉS DASEINANALÍZIS

A program időpontja: 2017. szeptember 23.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

A témáról röviden:

Az Imágó Budapest folyóirat 2017/2. számát a Magyar Daseinanalitikai Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete által tavaly novemberben Szegeden szervezett „Szabadság-patológiák” című konferenciájának az előadásai inspirálták. A megjelent tanulmányok részben ekkor hangzottak el előadás formájában, részben új és kibővített tematikájú írások születtek. A daseinanalízis egy filozófiai alapokon nyugvó fenomenológiai-hermeneutikai szemlélete, megközelítése az emberi „ittlét”-nek. Mivel a daseinanalízis a freudi pszichoanalízisből, a husserli fenomenológiából és a heideggeri filozófiából jött létre, megtartotta nevében Heidegger Dasein kifejezését, amelyet magyarra ittlétként, jelenvaló-létként szoktak fordítani, ami nem más, mint az ember a maga egzisztenciájában, világban-való-létében. Tematikus lapszámunk bemutatójával fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a daseinanalízis és annak fenomenológiai szemlélete nemcsak az egzisztenciális pszichoterápiák egyike, hanem gondolkodásmód, amely fontos részét kell képezze a pszichológus, pedagógus és szociális munkás képzésnek is. A tanulmányok szerzői ezekről a kérdésekről beszélgetnek a bemutatón, természetesen a közönség bevonásával.

 

A beszélgetés résztvevői: Fazekas Tamás, Kőváry Zoltán, Krékits József, Lubinszki Mária, Pintér Judit Nóra, Sárkány Péter

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


35. program

 

AZ IDEGEN

A program időpontja: 2017. május 8.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

A témáról röviden:

Az Idegen témája központi jelentőségű korunk társadalomlélektanában. A menekültek megjelenésével felerősödött az Én és a Másik viszonyrendszerének vizsgálata. Az Imágó Budapest 2017/1. száma a VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia előadásaira alapozva az Idegen különböző filmes ábrázolásait elemzi pszichoanalitikus szempontból, és hazai illetve nemzetközi filmes példákon keresztül feltárja, hogy milyen folyamatokon keresztül valósul meg az elidegenítés, legyen szó akár az én önmagától vagy a másiktól való eltávolodásáról. A megjelenésre kerülő szövegek egyik csoportja az Idegen különböző reprezentációról készített filmes esettanulmány, másik csoportja pedig olyan teoretikus szöveg, amely tágabb kitekintésben vizsgálja a film és pszichoanalízis kapcsolódásának lehetőségeit, és mutatja be a pszichoanalitikusan orientált filmlélektan történeti, elméleti és gyakorlati kérdéseit.

 

A beszélgetés résztvevői: Fecskó-Pirisi Edina és Lénárd Kata (a szám szerkesztői), Erdélyi Ildikó, Pintér Judit Nóra

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


34. program

 

’KOLLEKTÍV ÁLDOZATTUDAT’ és ‘GYÓGYÍTÓ KAPCSOLAT ÉS EMPÁTIA’

Az Imágó Budapest 2016/3-4. számának bemutatója

A program időpontja: 2017. február 24.

Helyszín: Nyitott Műhely

 

A témákról röviden:

1. Kollektív áldozattudat

A XX. század világtörténelmi eseményei okán számos nemzet, közösség vált áldozattá vagy érezte magát áldozatnak. Ez az áldozattudat olyan mértékű hatással bír napjaink politikai, közéleti, társadalmi és csoportközi folyamataira, hogy társadalomtudósok a 2000-es évek óta a korábbinál is fokozottabb figyelmet szentelnek a kollektív áldozattudat jelenségének. Az Imágó Budapest Online tematikus számában a kollektív áldozati szereppel kapcsolatos magyarországi kutatásokkal foglalkozunk. A hazai vizsgálatok azért is rendkívül időszerűek, mivel több közvéleménykutatás szerint is kiemelkedően magas hazánkban az antiszemitizmus és az idegenellenesség.

A beszélgetés résztvevői: Erős Ferenc, Fülöp Éva, Kovács Mónika, Kővágó Pál, a szám szerkesztője. Moderátor: Gyimesi Júlia

 

2. Gyógyító kapcsolat és empátia

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy a gyógyító kapcsolat összetevői és speciális jellemzői milyen érzelmi kihívásokat jelentenek a szakemberek számára. Egyre szélesebb körben foglalkoznak a kutatók a terápiás munka stressz-tényezőivel és ezek közül is azzal, hogy miként kerülhető el, hogy a fokozott érzelmi megterhelés és empátiás igénybevétel a szakember kiégéséhez, a terápiás kapcsolat színvonalának és hatékonyságának romlásához, vagy akár a szakember stressz- eredetű megbetegedéséhez vezessen. Az Imágó Budapest Gyógyító kapcsolat és empátia című tematikus számában Csabai Márta tanulmánya azzal foglalkozik, hogy mit jelent a terapeuták számára részt venni személyes terápiában, ahol saját problémáik állnak a középpontban; Szemerey Márton a gyógyító szakemberek által a terápiás kapcsolatban megélt testi viszontáttétellel és az annak hatására kialakuló másodlagos traumatizációval kapcsolatos szakirodalmat foglalja össze; Székely Zsófia pedig a szülés során létrejövő segítő kapcsolat pszichoanalitikus értelmezéseivel foglalkozik.

A beszélgetés résztvevői: Csabai Márta, a szám szerkesztője, Fülöp Emőke, Székely Zsófia

Moderátor: Gyimesi Júlia

 

___________________________________________________________

 

Korábbi évek porgramjai:

2015–2016

2013–2014

2011–2012

2009–2010

© 2010–2018 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap