Galéria

2017–2018. évi programok

Az Imágó Egyesület műhelysorozata pszichoanalízisről, tudományról, kultúráról (2017–2018). A programsorozat szervezője: Gyimesi Júlia.

42. program

 

NYELV ÉS PSZICHOANALÍZIS

Az Imágó Budapest folyóirat 2018/3. számának bemutatója

 

A program időpontja: 2018. december 18. 19:30

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

A pszichoanalízis a beszéd varázslata, a nyelv mutatványa és talánya. Breuer zseniális, érzékeny betege, Anna O. a Studien über Hysterie esetleírásának tanúsága szerint hipnotikus állapotban mondta ki a definíciót, hogy ami vele történik, az „talking cure”. A pszichoanalízis valóban „beszélő kúra”, a terápia pedig nyelvi aktivitás. E látszólag egyszerű, világos tézis azonban igen komplex, sokszor zűrös titkokat rejt, nem csoda, hogy számtalan pszichoanalitikus metapszichológiai eszme, kutatás forgott a nyelv élménye körül. Ennek néhány szegletét mutatjuk be az Imágó Budapest folyóirat Nyelv és pszichoanalízis című számában. Olvashatunk Freud korai pszichoanalitikus írásairól, Sabina Spielrein, a nagyszerű, tragikus sorsú pszichoanalitikus eszméiről, Fónagy Ivánról, a japán pszichoanalízis nyelvkapcsolatáról, a verbalizáció pszichoanalitikus jelenségéről, valamint egy interjút Julia Kristeva francia filozófus-pszichoanalitikussal.

 

A beszélgetés résztvevői: Bókay Antal, Faluvégi Katalin, Indries Krisztián, Pléh Csaba

Moderátor: Gyimesi Júlia


41. program

 

AZ 1918-AS BUDAPESTI NEMZETKÖZI PSZICHOANALITIKUS KONGRESSZUS EMLÉKEZETE

Az Imágó Budapest folyóirat 2018/2. számának bemutatója

 

A program időpontja: 2018. október 1. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az Imágó Budapest e számával a száz évvel ezelőtt, 1918-ban  Budapesten megrendezett V. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszusra emlékezünk. Ezt egyfelől az ott elhangzott és magyarul még nem hozzáférhető előadások (Freud, Ferenczi, Karl Abraham) publikálásával, másfelől a kongresszus korabeli sajtórecepciójának feldolgozásával és a róla szóló beszámolók egy részének (Hollós István, Róheim Géza, Dénes Zsófia, Kosztolányi Dezső) újraközlésével tesszük meg. A rendezvény korabeli státuszát jelzi, hogy helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia épülete volt, a megnyitón Budapest főpolgármestere, Bárczy István mondott köszöntőt. A kongresszus vendégei között számos közéleti személyiség és művész is jelen volt. A tudományos programban a történelmi körülmények miatt kiemelt helyet kapott a háborús neurózis témája.

 

A beszélgetés résztvevői: Borgos Anna, Erős Ferenc, Friedrich Melinda.

Moderátor: Gyimesi Júlia


40. program

 

Borgos Anna: Holnaplányok. Nők a pszichoanalízis budapesti iskolájában. Könyvbemutató

 

A program időpontja: 2018. szeptember 17. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az esten bemutatásra kerülő könyv egyfelől a nőiség pszichoanalízisben betöltött szerepét, jelentését, másfelől az első magyar női pszichoanalitikusok pályáját mutatja be. Feltárja a pszichoanalízis budapesti iskolájában dolgozó nők társadalmi hátterét, a szakmába való belépésük körülményeit, érdeklődési területeik jellegzetességeit. A fő fejezetek egy-egy jelentős női pszichoanalitikus: Hajdu Lilly, Gyömrői Edit, Bálint Alice, Kovács Vilma és Rotter Lillián életén és pályáján vezetnek végig, számos új életrajzi forrás bevonásával. Az utolsó fejezet rövidebb életrajzai további közel harminc korai magyar női analitikus portréját rajzolják meg – közülük többen szinte teljesen ismeretlenek voltak a pszichoanalízistörténet számára. A női pszichoanalitikusok első generációja rendkívül sok szálon érintkezik a korabeli kultúrával és társadalommal, így az életutak tükrében nemcsak a pszichoanalízis, de
a nőtörténet, illetve a társadalom- és politikatörténet jelentős eseményei és folyamatai is nyomon követhetők.

 

A beszélgetés résztvevői: Borgos Anna pszichológus, Békés Vera tudománytörténész, Pető Katalin pszichoanalitikus, Wessely Anna szociológus.

Moderátor: Gyimesi Júlia


39. program

 

SZONDI LIPÓT ÉS A SORSANALÍZIS

Az Imágó Budapest folyóirat 2018/1. számának bemutatója

 

A program időpontja: 2018. április 30. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Szondi Lipót sorsanalitikus elmélete és az általa kidolgozott ösztöndiagnosztikai módszer a magyar pszichológia meghatározó és számos kérdést felvető újítása. Szondi nem csupán a gyógypedagógiából, a pszichoanalízisből vagy az akadémikus pszichológiából merített, hanem az egzisztenciális filozófiák, valamint az emberi psziché kollektív tartalmait tárgyaló elméletek is nagy hatást gyakoroltak rá. Jelentősége nem csupán a diagnosztikában, hanem a pszichoterápiában és a tanácsadásban is vitathatatlan. Az Imágó Budapest tematikus száma a Szondi elméletét, annak történeti és tudományos kontextusát, valamint modern alkalmazási lehetőségeit tárgyalja, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sorsanalízis nem múló aktualitására.

 

A beszélgetés résztvevői: Gyimesi Júlia, Kőváry Zoltán, Lukács Dénes, Reinhardt Melinda

 


38. program

 

PSYCHOANALYSIS AND THE OCCULT: TRANSFERENCE, THOUGHT-TRANSFERENCE, PSYCHICAL RESEARCH (lapbemutató)

Az Imágó Budapest 2017/4. számának bemutatója.

 

A program időpontja: 2018. március 5. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.


A pszichológia és a modern okkult gyakorlatok és filozófiák kapcsolata csak az utóbbi évtizedekben került a tudománytörténészek látókörébe, noha a két terület termékeny kölcsönhatása már a 19. század végén is jelen volt. A spiritizmus, az animális magnetizmus, az alkímia vagy a médiumizmus különböző jelenségei számos pszichológiai gondolkodót inspiráltak tudományos kutatásaikban. Az Imágó Budapest folyóirat 'A pszichoanalízis és az okkult: indulatáttétel, gondolatátvitel, pszichikai kutatás (Psychoanalysis and the Occult: Transferene, Thought-Transference, Psychical Research)' című angol nyelvű különszámának célja, hogy a pszichoanalízist középpontba helyezve adjon számot az okkult és a pszichológia sokrétű kapcsolatáról. A bemutató során szó esik a korai és modern parapszichológiai kutatásokról, az okkultizmus és a pszichikai kutatás tudománytörténeti szerepéről, illetve a nyugati ezotéria szerteágazó jelenkori hatásairól. Videóinterjút ad továbbá a szám egyik szerzője, Renaud Evrard klinikai szakpszichológus (Lorraine-i Egyetem), többek között az ún. pszichoanalitikus parapszichológia kutatója. Az interjú angol nyelvű, magyar feliratokkal (a beszélgetés nyelve magyar).

 

A beszélgetés résztvevői: Gyimesi Júlia, Hunya Csilla, Narancsik Gabriella, és videóinterjút ad Renaud Evrard

 


37. program

 

FANTOM ÉS KRIPTA: ÁBRAHÁM MIKLÓS ÉS TÖRÖK MÁRIA PSZICHOANALÍZISE

Az Imágó Budapest 2017/3. számának bemutatója.

 

A program időpontja: 2018. január 22. 19:00

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az Imágó Budapest talányos „Fantom és kripta” címét pontosítja az alcím: „Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalízise”. A két magyar származású párizsi pszichoanalitikus, akiket a világ Nicolas Abraham-ként és Maria Torok-ként ismer, a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben a klasszikus pszichoanalízis olyan továbbírását végezte el, amely kibővítette és egyfajta posztstrukturalista irányba radikálisan megújította a klasszikus pszichoanalízis számos fogalmát és egyben új terápiás lehetőségeket is nyitott. Ábraham és Török jelentősen átírta a vágy szerepét, útját, a gyermek önteremtő harcát, jelezte a folyamat árulkodó nyelvi-dekonstruktív természetét. Legnagyobb hatású gondolatuk az volt, hogy a klasszikus pszichoanalízis centrumában lévő tudattalan, az elfojtott képzetek nem képezik a végső lelki réteget, hanem mögöttük, mintegy kriptába zárva, inkorporálódva a másik tudattalanjából átmásolódott képzetek, un. fantomok működnek. A fantom, e tudattalanul beíródott családi titok modellje lehet a közösségben, a történelemben, vagy éppen filmekben megjelenő megközelíthetetlennek tűnő, mégis elfeledhetetlen intenzitással jelen lévő végzetes történeteinknek. Ábrahám és Török pszichoanalízise kísérletet tesz e fantomok leleplezésére, titokzatos szavaik megfejtésére és ezen keresztül kísérteteink elűzésére is.

 

A beszélgetés résztvevői: Bókay Antal, Dragon Zoltán, Erdélyi Ildikó, Erős Ferenc, Miklós Barbara, Takács Mónika

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


36. program

 

FENOMENOLÓGIA ÉS DASEINANALÍZIS

Az Imágó Budapest 2017/2. számának bemutatója.

 

A program időpontja: 2017. szeptember 23.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az Imágó Budapest folyóirat 2017/2. számát a Magyar Daseinanalitikai Egyesület és a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete által tavaly novemberben Szegeden szervezett „Szabadság-patológiák” című konferenciájának az előadásai inspirálták. A megjelent tanulmányok részben ekkor hangzottak el előadás formájában, részben új és kibővített tematikájú írások születtek. A daseinanalízis egy filozófiai alapokon nyugvó fenomenológiai-hermeneutikai szemlélete, megközelítése az emberi „ittlét”-nek. Mivel a daseinanalízis a freudi pszichoanalízisből, a husserli fenomenológiából és a heideggeri filozófiából jött létre, megtartotta nevében Heidegger Dasein kifejezését, amelyet magyarra ittlétként, jelenvaló-létként szoktak fordítani, ami nem más, mint az ember a maga egzisztenciájában, világban-való-létében. Tematikus lapszámunk bemutatójával fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a daseinanalízis és annak fenomenológiai szemlélete nemcsak az egzisztenciális pszichoterápiák egyike, hanem gondolkodásmód, amely fontos részét kell képezze a pszichológus, pedagógus és szociális munkás képzésnek is. A tanulmányok szerzői ezekről a kérdésekről beszélgetnek a bemutatón, természetesen a közönség bevonásával.

 

A beszélgetés résztvevői: Fazekas Tamás, Kőváry Zoltán, Krékits József, Lubinszki Mária, Pintér Judit Nóra, Sárkány Péter

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


35. program

 

AZ IDEGEN

Az Imágó Budapest 2017/1. számának bemutatója.

 

A program időpontja: 2017. május 8.

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria, 1114, Bartók Béla út 29.

 

Az Idegen témája központi jelentőségű korunk társadalomlélektanában. A menekültek megjelenésével felerősödött az Én és a Másik viszonyrendszerének vizsgálata. Az Imágó Budapest 2017/1. száma a VI. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia előadásaira alapozva az Idegen különböző filmes ábrázolásait elemzi pszichoanalitikus szempontból, és hazai illetve nemzetközi filmes példákon keresztül feltárja, hogy milyen folyamatokon keresztül valósul meg az elidegenítés, legyen szó akár az én önmagától vagy a másiktól való eltávolodásáról. A megjelenésre kerülő szövegek egyik csoportja az Idegen különböző reprezentációról készített filmes esettanulmány, másik csoportja pedig olyan teoretikus szöveg, amely tágabb kitekintésben vizsgálja a film és pszichoanalízis kapcsolódásának lehetőségeit, és mutatja be a pszichoanalitikusan orientált filmlélektan történeti, elméleti és gyakorlati kérdéseit.

 

A beszélgetés résztvevői: Fecskó-Pirisi Edina és Lénárd Kata (a szám szerkesztői), Erdélyi Ildikó, Pintér Judit Nóra

Moderátor: Gyimesi Júlia

 


34. program

 

’KOLLEKTÍV ÁLDOZATTUDAT’ és ‘GYÓGYÍTÓ KAPCSOLAT ÉS EMPÁTIA’

Az Imágó Budapest 2016/3-4. számának bemutatója

 

A program időpontja: 2017. február 24.

Helyszín: Nyitott Műhely

 

1. Kollektív áldozattudat

A XX. század világtörténelmi eseményei okán számos nemzet, közösség vált áldozattá vagy érezte magát áldozatnak. Ez az áldozattudat olyan mértékű hatással bír napjaink politikai, közéleti, társadalmi és csoportközi folyamataira, hogy társadalomtudósok a 2000-es évek óta a korábbinál is fokozottabb figyelmet szentelnek a kollektív áldozattudat jelenségének. Az Imágó Budapest Online tematikus számában a kollektív áldozati szereppel kapcsolatos magyarországi kutatásokkal foglalkozunk. A hazai vizsgálatok azért is rendkívül időszerűek, mivel több közvéleménykutatás szerint is kiemelkedően magas hazánkban az antiszemitizmus és az idegenellenesség.

A beszélgetés résztvevői: Erős Ferenc, Fülöp Éva, Kovács Mónika, Kővágó Pál, a szám szerkesztője. Moderátor: Gyimesi Júlia

 

2. Gyógyító kapcsolat és empátia

Az utóbbi évtizedekben egyre inkább előtérbe került az a kérdés, hogy a gyógyító kapcsolat összetevői és speciális jellemzői milyen érzelmi kihívásokat jelentenek a szakemberek számára. Egyre szélesebb körben foglalkoznak a kutatók a terápiás munka stressz-tényezőivel és ezek közül is azzal, hogy miként kerülhető el, hogy a fokozott érzelmi megterhelés és empátiás igénybevétel a szakember kiégéséhez, a terápiás kapcsolat színvonalának és hatékonyságának romlásához, vagy akár a szakember stressz- eredetű megbetegedéséhez vezessen. Az Imágó Budapest Gyógyító kapcsolat és empátia című tematikus számában Csabai Márta tanulmánya azzal foglalkozik, hogy mit jelent a terapeuták számára részt venni személyes terápiában, ahol saját problémáik állnak a középpontban; Szemerey Márton a gyógyító szakemberek által a terápiás kapcsolatban megélt testi viszontáttétellel és az annak hatására kialakuló másodlagos traumatizációval kapcsolatos szakirodalmat foglalja össze; Székely Zsófia pedig a szülés során létrejövő segítő kapcsolat pszichoanalitikus értelmezéseivel foglalkozik.

A beszélgetés résztvevői: Csabai Márta, a szám szerkesztője, Fülöp Emőke, Székely Zsófia

Moderátor: Gyimesi Júlia

 

___________________________________________________________

© 2010–2024 Imágó Egyesület Impresszum | Sitemap